Om Föreningen

Föreningens styrelse:

  • Didier Tichadou (ordförande)

  • Johanna Sundborg (kassör)

  • Jenny Brandt (sekreterare)

  • Helen Quested

  • Ulf Holmström

  • Philipe Bergenhoff

  • Magnus Johem

  • Ludvig Ryking

Varje år behövs nya representanter i styrelsen anmäl gärna om du vill och har möjlighet att hjälpa till med Skeppslaget under enskilda kvällar under året.

Årsmöte 2020

Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019/2020

Verksamhetsberättelse Skeppslaget 2019-2020_final.docx

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2020-2021_final_2.docx

Årsredovisning 2019/2020

2019-2020 Årsredovisning

Till Stadgar