Om Föreningen

Föreningens styrelse:

  • Didier Tichadou (ordförande)

  • Peter Nordin (kassör)

  • Jenny Brandt (sekreterare)

  • Ylva Hansson

  • Helen Quested

  • Johanna Sundborg

  • Ulf Holmström

  • Philipe Bergenhoff

  • Ludvig Ryking

Varje år behövs nya representanter i styrelsen anmäl gärna om du vill och har möjlighet att hjälpa till med Skeppslaget under enskilda kvällar under året.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse-Skeppslaget-2018-2019_final

Årsmöte

Årsmöte

Till Stadgar