Om Föreningen

Föreningens styrelse:

  • Ulf Holmström (Ordförande)

  • Johanna Sundborg (Kassör)

  • Jenny Brandt (Sekreterare)

  • Helen Quested (Utbildning)

  • Philipe Bergenhoff (Anläggning)

  • Magnus Johem (Anläggning)

  • Karl-Oskar Olming (Utbildning)

  • Hugo Norin (Ungdomsrepresentant)

Varje år behövs nya representanter i styrelsen anmäl gärna om du vill och har möjlighet att hjälpa till med Skeppslaget under enskilda kvällar under året.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Skeppslaget 2021-2022.docx

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2022-2023

Årsredovisning

Revisorsutlåtande 2021-2022.pdf
2021-2022 Årsredovisning _.xlsx

Till Stadgar