Inför Seglarläger

Information till föräldrar inför seglarlägret 

Lägerkostnad (Optimist och Laser)

Sista anmälningsdag och betalningsdag är 30/4.


Betalningen som bekräftar barnets medverkan för läger och ev. båt hyra skall vara inne senast sista April.

Betala med PostGiro 408309-3

Eller

Betala med Swish 123 518 09 30 eller scanna QR koden till vänster


Glöm inte uppge barnets namn på betalningen.


Lägret kostar 1950kr per deltagare.

Medlemskap i föreningen kostar 400kr per familj.

Hyra av Optimist 900kr


Återbetalning av läger-avgift efter 31/5 sker bara vid uppvisande av läkarintyg. 


Pris exempel:

Ett barn: Lägerkostnad + Medlemskap = 2350kr

Ett barn som hyr jolle: 3250kr

Medlemskapet betalas bara en gång av samma familj.

Efterföljande barn från samma familj 1950kr

Efterföljande barn från samma familj som hyr jolle 2850kr

Båtinlämning för dom med egen båt sker torsdagen före lägerstart.

Torsdagen innan lägerstart klockan 18.00-20.00 är det öppet vid Nytorps Båtklubb för inlämning av jollar. Se till att stämma av med en ledare på plats så att båten placeras i rätt grupp. För jollar hyrda genom Tyresö Skeppslag ordnas med en gemensam transport av båtarna under kvällen, detta hanteras av ledarna.

Egna båtar skall tas hem på avslutningsdagen för respektive läger.


För alla lägerdeltagare att förbereda:
 Lägerpresentation 2023

–Lägervecka 1 lör 17/6 - ons 21/6: Optimist Nybörjare/Fortsättning/Avancerad (ca 30-40 barn)

–Lägervecka 2 mån 26/6 - fre 30/6: Laser (ca 10 laserjollar)En dag på lägret 

9:00  Dagen börjar – samling i grupperna

   Utbildnings pass 1 med övningar i vattnet och/eller på land

   Lunch i det fria på en klippa eller strand med medhavd lunch låda

   Utbildnings pass 2 med övningar i vattnet och/eller på land

   Mellanmål medhavd

Dagen avslutas med en genomgång av dagens övningar

16:00  Dagen avslutas och barnen hämtas av föräldrar eller går hem själva

   Ingen hemgång utan OK från ledarna


Seglingsgrupper (detta är ett exempel på hur det kan vara)Vid frågor och funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till oss på info@tyresoskeppslag.se.

Vi ser fram emot att snart få träffa alla barn och ungdomar på årets läger!

Med vänlig hälsning

Styrelsen Tyresö Skeppslag

Så här bör din optimist utrustas inför seglarlägret

För att din jolle skall anses som sjöduglig och för att den skall ge dig bäst möjliga upplevelse samt vara säker, så har Skeppslaget fastslagit att dessa punkter är vad som krävs av din jolle. Gå gärna genom dessa och ta hjälp av Skeppslagets ledare för att kontrollera samtliga punkter.

Centerbord

kontrollera att det går lätt att få i och ur,

Gummisnodd

att låsa det med i nedfällt läge

Roder

låsning som fungerar, ev roderförlängare

Segel

hela segel med lattor (”pinnar” i seglet)

Mastfot

sitter fast, låser masten

Mast

litslinor som håller seglet är hela, ev bomnedhal ok

Bom

Litslinor hela, hanfot (lina/wire som håller block i bommen) i rätt längd så att du inte riskerar att fastna med huvudet

Skot

Rätt längd i gott skick

Block

rullar fint, ev låsblock ska fungera

Flyttankar

uppblåsbara eller ingjutna, ska hålla båten flytande om den kapsejsar

Paddel

gärna fastsatt i lina

Öskar

gärna fastsatt i lina

Bogserlina

i fören, ca 1,5-3 m

 

Övrigt

Trivsel- och säkerhetsregler Skeppslagets seglarläger

 

För att allt skall bli så bra som möjligt så gäller det att alla ledare/föräldrar är ansvariga för att respektive barn/grupp följer nedanstående regler:

Inga barn får…              

-        vara i båtar eller bryggor utan flytväst. (Gäller även ledare och föräldrar) 

-        vara på bryggorna utan ledare.

-        vara i båtarna utan ledare.

-        vara ombord på Nytorps båtklubbs båtar.

-        kasta sten i vattnet.

-        bada inom området.

Bad är endast tillåtet när ledarna ger ok och då på av dem angiven plats. I puttnings-lekar från bryggor, båtar eller stranden är inte tillåtna.

Ledare och föräldrar bör köra sakta till och från området och parkera på den södra respektive norra parkeringen om Brevik skola vid vattnet på Finborgsvägen.

Vi håller skräpfritt runt om och plockar upp efter oss. Skulle vi se skräp så plockar vi upp det. Kom ihåg att vi är gäster hos Nytorps båtklubb som på ett generöst sätt låter oss använda deras anläggningar!