Om Föreningen

Föreningens styrelse:

Varje år behövs nya representanter i styrelsen anmäl gärna om du vill och har möjlighet att hjälpa till med Skeppslaget under enskilda kvällar under året.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Skeppslaget 2021-2022.docx

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2022-2023

Årsredovisning

Revisorsutlåtande 2021-2022.pdf
2021-2022 Årsredovisning _.xlsx

Till Stadgar