Om Föreningen

Föreningens styrelse:

  • Didier Tichadou (Ordförande)

  • Johanna Sundborg (Kassör)

  • Jenny Brandt (Sekreterare)

  • Helen Quested (Utbildnig)

  • Ulf Holmström (IT)

  • Philipe Bergenhoff (Anläggning)

  • Magnus Johem (Anläggning)

  • Ludvig Ryking (Ungdomsrepresentant)

Varje år behövs nya representanter i styrelsen anmäl gärna om du vill och har möjlighet att hjälpa till med Skeppslaget under enskilda kvällar under året.

Årsmöte 2020

Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019/2020

Verksamhetsberättelse Skeppslaget 2019-2020_final.docx

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag 2020-2021_final_2.docx

Årsredovisning 2019/2020

2019-2020 Årsredovisning

Till Stadgar